nazwastrony nowelogo

PRZYWILEJE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

1. Honorowy dawca krwi otrzymuje legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”, wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi.

2. Honorowemu dawcy krwi przysługuje tytuł i trzystopniowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”:

 • kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi;
 • kobiecie, która oddała co najmniej 10 litrów krwi i mężczyźnie, który oddał co najmniej 12 litrów krwi;
 • kobiecie, która oddała co najmniej 15 litrów krwi i mężczyźnie, który oddał co najmniej 18 litrów krwi.

3. Ulgowe lub bezpłatne przejazdy (w oparciu o lokalne przepisy prawne).

 

Wykaz miejscowości w okręgu łódzkim, w których obowiązują ulgowe lub bezpłatne przejazdy środkami lokalnej komunikacji:

Bełchatów:

 • Darmowe przejazdy „MZK Bełchatów” na terenie miasta przyznano krwiodawcom legitymującym się odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (przysługującą: kobietom po oddaniu min. 5 litrów krwi i mężczyznom po oddaniu min.6 litrów krwi).

Kutno:

Na terenie miasta Kutna i okolic obsługiwanych przez linie autobusowe MZK krwiodawcom przysługują następujące ulgi:

 • ZHDK III i II stopnia – zniżka 50% na bilety autobusowe
 • ZHDK I stopnia – darmowe przejazdy.

Łódź:

 • Bezpłatne przejazdy przysługują mieszkańcom Łodzi, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będący krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż 22 litry krwi.

Pabianice:

 • Pabianickim krwiodawcom, którzy oddali nie mniej niż 20 litrów krwi przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską (na terenie funkcjonowania MZK Pabianice) – na podstawie wpisu do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi dokonanego przez Polski Czerwony Krzyż.

Radomsko:

 • Darmowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i okolic przysługują krwiodawcom, którzy oddali nie mniej niż 18 litrów krwi.

Zgierz:

 • Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują osobom wyróżnionym Tytułem Honorowym „Zgierski Dawca Krwi”.
 • Uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi – mieszkańcom Zgierza, posiadającym odznakę ZHDK I stopnia na podstawie imiennej legitymacji.

Żychlin:

Honorowi Dawcy Krwi są upoważnieni do:

 • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską - dla ZHDK I stopnia
 • ulgowych, 50 % przejazdów komunikacją miejską - dla ZHDK II i III stopnia.

4. Zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi.

5. Uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

6. Zniżki na niektóre leki.