nazwastrony nowelogo

Obowiązek informacyjny o RODO

Informacja dla członków Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów o zakresie ochrony danych osobowych

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PSHDK przy Kopalni Bełchatów
 2. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
 3. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych drogą elektronicznąpod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny jak w punkcie I.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe członka PSHDK będą przetwarzane, w celu:

 1. prowadzenia dokumentacji członkowskiej,
 2. ewidencji i rejestru krwi oraz
 3. konieczności prowadzenia analiz, statystyk i innych dokumentów z tym związanych,
 4. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia, w tym jego promocji.
 5. Archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
 6. Okres przetwarzania danych osobowych członka PSHDK związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych, najdłużej do momentu ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu.
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pani/ Pan z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu w skazanym w oświadczeniu (na deklaracji) o wyrażeniu zgody, a dane osobowe zostaną usunięte z godnie z otrzymanym żądaniem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej (skan dokumentu), na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny Stowarzyszenia: ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów,
 2. Prawa osoby, której dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  2. do sprostowania ( poprawiania) danych,
  3. do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi i zgłoszenia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy,
 3. Dane osobowe członka PSHDK nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu ustania członkostwa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie zgody członka PSHDK, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości czynnego uczestnictwa w Statutowych działaniach stowarzyszenia.
 6. Ze względu na ustawowe obowiązki nakładające na PSHDK przy Kopalni Bełchatów działania z godnie z zapisami odpowiednich przepisów (RODO), Stowarzyszenie nie ma możliwości i prawa przetwarzać danych osobowych osób, które nie podpisały zgody na przetwarzanie danych osobowych.